Moderní technologie využívané v kovářství


Výkresová dokumentace programy cad, předávání výkresů do výroby

Moderní kovářské postupy se v dnešní době už neobejdou bez moderního přístupu k projektování. Drobné výrobky nebo volná plastika se bude i nadále kreslit pouze v ruce, ale díly určené na zabudování do stavby, jako např. zábradlí nebo oplocení, je vhodnější mít v elektronickém formátu. Pro tuto tvorbu je mnoho různých projekčních a kreslicích programů. Každý zájemce se musí pro vhodný program rozhodnout sám, při výběru programu je vhodné zvažovat i budoucí využití, možnosti rozšiřování ukládání do budoucna, zálohování a další funkční možnosti.
Pro návrhy kovářských výrobků plně dostačují programy, které pracují ve formátu 2D, protože většina výrobků je navržena z jedné pohledové strany.
V kovářské praxi je možné využít velmi rozsáhlé databáze kovářských prvků, která obsahuje jak velmi jednoduché prvky, typu kroužky, přes špice, listy, zakončení až po složité kovářské sestavy. Prvky se z databáze poměrně snadno vybírají a vkládají do předpřipravených výkresů. Toto vám umožní mimo jiné i předvedení velmi přesného výkresu zákazníkovi ke konečnému odsouhlasení.

Výhoda formátu 1:1

V případě vytvoření výkresu se může zdát, že tisk dílů výrobků, případně celého výrobku ve formátu 1:1 je nesmyslné plýtvání papírem a tiskovými barvami. Přesto stojí za zamyšlení jeho využití. U šikmého zábradlí, zejména částí, které tvoří tzv. zrcátko a spojení se šikminou, je možné skládáním výrobku přímo na vytisknutém výkresu dosáhnout požadované přesnosti. Toto je nutné zvláště, budete-li montovat zábradlové díly na hotové, např. mramorové schodiště a zvýšená hrana schodiště vám neumožňuje vůbec žádnou prostorovou vůli. Dále je tento způsob výhodný u kování dekoračních listů a dalších ozdob na velmi zdobných výrobcích, např. branách, protože nedochází k rozměrovým odlišnostem a při sestavování hotových výrobků z takto vytvořených komponentů, není problém s celkovými rozměry celku. Při tisku vychází cena papíru přibližně 8,- Kč/m2 a hodnota tisku není u tenkých čar o mnoho větší. Tento postup je zvláště rentabilní, nevyrábí-li díly pracovníci s nejvyšší kvalifikací, schopní sami přesného usazení jednotlivých bodů výrobků v prostoru.

VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE


POKRAČOVAT V KURZU