Moderní technologie využívané v kovářství


Volutovačka

Volutovačka

Stáčení konců na kuličku

Zatím co výše popsaná technologie stáčení volut většinou předpokládá s volným rozkovaným koncem, historické tvary většinou požadují zakování konce volut na tzv. kuličku, tj. konec materiálu je k sobě těsně zakován tak, že vytváří na materiálu výchozí váleček o průměru 2,4 tloušťky materiálu (na čtyřhranu 10x10 mm by měla být výchozí kulička o rozměru průměr 24 mm, výška 10 mm). V klasické kovařině se tento postup dělá přes hranu kovadliny.
Postup je to poměrně rychlý, protože celý díl se u materiálu do rozměru 12x12 mm vytvoří na jeden ohřev. Jedná se ale o monotónní jednotvárnou práci, u které, při dlouhodobém opakování, dochází ke značné únavě. Dělníci na materiálu 12x6 mm běžně vyráběli až 2400 zakončení za den.

Ruční Volutovačka

V dnešní době již nejsou řemeslníci na tento druh práce běžně zapracováni a tak se při větším počtu výrobků používají moderní stroje. Pro tuto technologii jsou známy pouze dva postupy. A to, technologie AR Italia a technologie RIK-FER.

  • Technologie AR Italia využívá efektu „zmáčknout - otočit“, který se neustále opakuje. Jedná se stále o ruční výrobu, kdy je pouze energie nutná na kování nahrazena energií strojní (hydraulické upnutí a pneumatické otočení), vlastní tvar kuličky vytváří dělník na základě svých zkušeností a znalostí, může vytvářet kuličku na libovolném materiálu, libovolné velikosti. Těchto strojů není v Evropě více než 20.
  • Technologie RIK-FER je poloautomatická, do stroje se vloží nahřátý ohýbaný materiál a stroj postupným přiklepáváním tří tvarovaných kovátek, vytvoří kuličku. Tato kulička se tvoří na 15 – 21 úderů. Těchto strojů není v Evropě více než 10.

Stáčení konců rolováním

Konce materiálu, které byly upraveny rozkováním, a to zejména rozkováním do šířky na příčném rozkování, je možné na rolovacím zařízení smotat do těsné spirály s tím, že střed takto upraveného konce je širší, než výchozí materiál. Také tloušťka materiálu u středu je mnohem menší, než postupně se zvětšující materiál tyče v nezpracovaném stavu. Tento zdobný prvek se využíval v barokních a případně rokokových dílech a dnes už není tak často využíván, přesto, že je jeho výroba, je-li prováděna strojně, relativně levná. Takto upravený konec se snadno upíná do volutovacího přípravku. V Evropě tyto stroje vyrábí pouze Hebo a Nargesa.

RolovačkaAutomatická VolutovačkaVýroba volutVýroba volut

 

 


POKRAČOVAT V KURZU