Moderní technologie využívané v kovářství


Torzírovačka

Torzírování znamená zkrucování materiálu v podélné ose. V kovářství se materiál torzíruje z estetických důvodů, na materiálu vznikají šikmé hrany.
Pro potřeby vysvětlení strojního torzírování budeme uvažovat pouze o torzírování na hladkém materiálu, tj. na materiálu, který nemá nijak kovářsky upravené hrany. Při výrobě ručně vyráběných torzírovaných dílů s různě kovářsky upravenými hranami, je možno dosáhnout stovek různých variant povrchů, které mají často velmi často překvapivý design. Tyto postupy se ale nehodí pro strojní výrobu.

TorzírováníTorzírování

 

Základ torzírování je upnutí studené nebo nahřáté, většinou 4-hranné tyče, na jednom konci do svěráku, na druhém konci do jiného upínacího zařízení, a jeho zkrut. Jako upínací zařízení se používá vratidlo, a to buď pevné vratidlo, obouruční, s vytvořeným otvorem dle požadovaného rozměru materiálu, nebo stavitelné vratidlo (velké vratidlo používané při výrobě závitů). Při výrobě torzírování z pásovin je možno použít atypických vratidel na principu bajláku.

Ruční torzírování

Zvláštním druhem torzírování, na který je třeba speciální torzírovací nástroj je torzírování na jehlanu (vykované špičce). Vratidlo vypadá tak, že na místo jednoho otvoru jsou v něm 4 jehlanovité otvory postupně menší a menší, první pootočení o 180° je velkým otvorem a pak každé další pootočení je menším. Takto je možno dosáhnout efektu ztorzírování špice.
V dílenské praxi při potřebě torzírovat větší množství kusů, bývají využívány torzírovací přípravky, kdy je zkrucování stále prováděno rukou, ale materiál je upnut tak, aby nedocházelo k jeho ohnutí při zkrutu (aby jeho osa zůstala rovná). Torzírovaný materiál při osové deformaci se obtížně rovná, protože při jeho vyrovnávání kladivem, dochází k poškození hran. Tyto torzírovací přípravky vyrábí např. Keisser Kraft.

Poloautomatické stroje na torzírování

Jsou na stejném principu jak ruční, ale mají motorický, většinou elektrický pohon. Výhodou těchto poloautomatických stojů je, že se nastaví přesný úhel pootočení, např. 4x360° + 20° a následně se stroj o 20° vrátí zpět. Tímto postupem dojde k přesnému stočení eliminujícímu pružnost materiálu a k uvolnění pružného materiálu z upínacích čelistí.
Výše uvedené torzírovací stroje se standardně vyrábějí do možnosti torzírování v délce 1000 mm. Ke strojům některé společnosti dodávají upínací adaptéry až do 3000 mm, výjimečné jsou tyto adaptéry až do 6000 mm. Takto dlouhé tyče se prodávají „v metráži“. Na tomto adaptéru se dají vyrobit i torzírovaná železná „lana“, tj. zkroucené svazky různých materiálů, např. svazek z 12ti kulatin o průměru 8 m. tyto výrobky se používají jako madla. Trubky, které mají obdobný charakter (vzhled torzírovaného svazku kulatin) jsou však vyráběny jinou technologií. Tyto stroje vyrábí firmy Hebo, AR Italia, Glasser a Nargesa.

Plně automatické torzírovací stroje

Automatická torzírovačka

Jsou vyráběny pouze na speciální zakázku, dle informací jich není v Evropě více než 5. Stroj má plně automatické podávání materiálu, vysoký výkon daný dvěma pohonnými jednotkami. Jeho produkce vysoce přesahuje poptávku po těchto výrobcích v ČR, není znám existence tohoto zařízen v České republice.
Zvláštním druhem výroby na těchto strojích je výroba strojově vyráběné gotické šišky (košíku, splétané koule atd.). Pro tuto výrobu je známo několik technologických postupů. Jeden z postupů požaduje před svařením šišky ohyb 4hranu do tvaru „klobouku“, následné svaření a pak torzírování. Jiné postupy využívají metody, kdy je výrobek svařen, ztorzírován na jednu stranu, následně rozmotán otáčením v protisměru a dodatečně znovu torzírován. Při torzírování těchto šišek, je ještě využito stláčení tohoto materiálu v axiálním směru. Tyto výrobky se vyrábí za studena. Tímto postupem je možno vyrábět šišky jak ze 4 pramenů, z 8-mi pramenů i z 12-ti pramenů 4hranů, nebo z libovolného množství pramenů z kulatiny. Šišky se vyrábí od rozměru 8x8 mm až do rozměru 30x30 mm.


POKRAČOVAT V KURZU