Moderní technologie využívané v kovářství


Svařovací modulové stoly

Ve světě se v současné době vyrábí mnoho druhů modulárních svařovacích stolů. Většina strojů zachovává dva základní principy

  • 1) Stůl s drážkami
  • 2) Stůl s otvory

Stůl s otvory

Stůl s otvory

Stoly se vyrábí s různými průměry otvorů. Nejčastěji používané jsou průměr 16, 24 a 32 mm.
Rozteče výše uvedených otvorů jsou nejčastěji v síti 100x100 mm, vyrábí se i 50x50 mm. Jiné rozměry se na trhu téměř nevyskytují.
Rámy stolu se vyrábějí buď jako přišroubovaná deska s otvory, anebo deska s navařenými bočnicemi, které taktéž obsahují kotevní otvory. Druhá varianta je mnohem častější, přesto, že je dražší. Boční pláty zabraňují deformaci stolů, stůl má větší přesnost.
Povrch stolu bývá broušen a ve většině případů je na tento povrch nanesena speciální povrchová úprava. Můžou to být oxidy různých kovů např. titanu nebo další kovy, např. měď. Povrchová úprava slouží ke zvýšení nepřilnavosti ocelových kuliček odletujících při svařování. Na tento povrch se často ještě nanáší separační roztok nástřikem spreje. Zvláštní kategorii nahrazující povrchovou úpravu jsou stoly ze speciální grafitové litiny.

Stůl s drážkami

Stůl s drážkami

Stoly s drážkami mají namísto samostatných otvorů podélné drážky ve tvaru T, pro kotvení speciálních šroubů nebo posuvných bloků. Tyto drážky jsou vyráběny nejčastěji pro šrouby M12, M16 a M24.
Stoly s drážkami jsou vyráběny buď jako monolitické z jednoho kusu materiálu anebo (mnohem častěji) ze samostatných lišt, které se montují na podélné nosníky. Osové vzdálenosti kotvících šroubů jsou obdobné jako u stolů s otvory, tj. 100x100 mm.

Monolitické desky jsou vyrobeny převážně z litiny, a to buď z bílé, nebo grafitové. Lamelové stoly můžou být vyrobeny i z dalších materiálů, např. slitiny mědi a hliníku. Povrchová úprava těchto lamel bývá obdobná jako u stolů s otvory.
Všechny druhy stolů se dodávají ve stavebnicových systémech, umožňující použití stolu od 0,5x0,5 m až po skládané stoly o plochách desítek metrů čtverečních.

Stůl s drážkami

Všichni výrobci ke stolům dodávají bohaté příslušenství. Příslušenství se dodává buď v doporučených sadách, nebo jednotlivě. Jako nejčastěji používané patří:

  • Úhlové kostky sloužící k upínání předmětů při 3D modelaci
  • Šroubovací a rychlo úpinky pro rychlé upínání materiálu
  • Prodlužovací a vysunovací desky pro upnutí zařízení mimo síť otvorů
  • Podkládací a stabilizační podložky

Mimo tato příslušenství všichni výrobci dodávají další variabilní doplňky pro úhlové nastavení, atypické nastavení stolu, náklony stolu a další.
Přestože tyto stoly nepatří k nejlevnějším zařízením v dílně, při přesné práci jsou velmi rentabilní. Ušetří spoustu času při úhlování, vytváření rovin a dalších úkonech, zvláště u malých sérií výrobků, kde se nevyplácí zhotovovat trvalé přípravky.
Vzhledem ke své přesnosti však vyžadují pečlivé zacházení a pravidelnou údržbu.

Stůl s drážkamiStůl s drážkami


POKRAČOVAT V KURZU