Moderní technologie využívané v kovářství


Strojní probíjení otvorů

Probíjení otvorů znamená vytvoření příčného (kolmého nebo mírně šikmého)otvoru o stejném, nebo jen minimálně se lišícím průměru do kulatého, nebo hranatého materiálu. Výroba probíjených tyčí patří k základním kovářským postupům. Je známa téměř stejnou dobu, jako je zpracování železa. V počátcích zpracování železa nebylo dosud známo kovářské svařování v ohni a tak ke spojení docházelo pouze mechanickou konstrukcí. Probití otvorů a následné zachování dvou tyčí do sebe patří k základním kovářským principům. Tato technologie se nemění po celá tisíciletí, u ručního zpracování se téměř nemění ani nástroje. Strojní zpracování využívá téměř identický tvar nástrojů, jako pro ruční probíjení, jenom je upíná do moderních strojních zařízení.

Při ruční výrobě se používá následující postup

Materiál se v místě probití označí, nahřeje v místě označení na probíjecí teplotu. V naznačeném místě se prosekne a to tak, že prvním proseknutím se prosekne do 60-ti % tloušťky materiálu, materiál se otočí a pak se prosekne z druhé strany. Následně se probíjecím kladivem rozšíří postupně z jedné i druhé strany na požadovanou velikost a tvar. V případě ruční výroby ještě dochází k úpravě vnějšího tvaru tak, že se do probitého materiálu vsune tyč z materiálu hladkého a následně se spodní a horní zápustkou vytvaruje okolí probité díry do vizuálně přijatelného tvaru.

Probíjení tyčí na šikmoProbíjecí nástroje na výrobu probíjených tyčí

Výroba probíjených tyčíVýroba probíjených tyčí

Strojní postup

je velmi obdobný s tím, že na místo ručních úderů kladivem se používá převážně mechanizované lisy. V lisu jsou upnuty většinou pouze dva nástroje a to prosekávací a kalibrovací. Při ruční výrobě, při dokončení otvoru, prochází kalibrovací nástroj kompletně otvorem, tzn. Jeho rukojeť je menší než pracovní část. při strojním toto není možné a je nutné materiál z otvoru vysunout. Je nutné zajistit, aby probíjený materiál byl vhodným způsobem upnut nebo zajištěn a při zdvihu pracovního nástroje sklouzl z probíjeného materiálu. Tímto postupem se vždy vyrábí pouze jeden otvor, s ohledem na ruční vkládání je možná značná variabilita roztečí. V České republice je známo minimum takto upravených lisovacích zařízení.

Automatické stroje na výrobu probíjených tyčí…

Jsou mnohem větší a složitější zařízení než výše popsané lisovací technologie. Všechny známé automatické stroje, mimo jednoho, jsou standardně navržena pro výrobu tyčí délky 2000 mm. Je známo v Evropě pouze jedno zařízení, které umožňuje výrobu tyčí délky 3000 mm.
Tato automatická zařízení využívají dva odlišné principy. Jeden princip spočívá v postupném ohřívání a probíjení jednotlivých otvorů tím, že celý postup je plně automatizován, ale je zachován klasický postup kovářského probíjení. U těchto automatických strojů bývají dva, ale většinou čtyři pracovní nástroje. Zařízení existuje v různých variantách technologického postupu ohřevu a vkládání materiálu. Původní ohřevy materiálu v plynových pecích byly nahrazeny vysokofrekvenčním ohřevem.
Dalším progresivní metodou při výrobě probíjených tyčí je výroba celé tyče v jednom kuse. Zařízení pracuje tak, že se dvoumetrová tyč vsune do 12 cívek VF ohřevu, nahřeje se na 12-ti místech a vsune se do lisovacího zařízení. Tam je současně ve všech místech ohřevu naseknuto, obráceno, doseknuto z druhé strany, posunuto do kalibračního prostoru a zase pohybem lisu, jsou otvory rozšířeny a po otočení pro kalibrovány na přesné otvory. Produktivita tohoto zařízení je velmi velká, nevýhodou je značná doba na seřizování. Přenastavení tohoto stroje se vyplatí až od 50-ti kusů výrobků stejného rozměru.
Nejnovější typ stroje (vyvinutý v roce 2012 a uvedený do chodu 2013) umožňuje zpracování tyčí délky 3 metry, pracuje extrémně rychle po jednotlivých otvorech a jeho přeprogramování na různé rozteče je relativně jednoduché.
Přesto že výše popsaná zařízení pracují velmi přesně a rychle, vzhledem k jejich velmi vysoké pořizovací ceně je jejich produkce stále dražší než produkce pobíjených tyčí dovážená z východních zemí. Již neplatí v tomto oboru, že co je z Číny je nekvalitní, neboť čínské tyče mají mnohem lepší rovinu v místě probíjení než evropská produkce. Jedinou výhodou evropské produkce je možnost rychle a pružně reagovat na poptávky trhu a vyrábět tyče v přesném objednaném množství kusů, což u importu není možné.


POKRAČOVAT V KURZU