Moderní technologie využívané v kovářství


Prostřihování

Prostřihování materiálu je technologie, při níž na rozdíl od probíjení nedochází k rozšíření materiálu, ale materiál ze vzniklého otvoru je vystřižen jako odpad. Tento technologický postup se provádí u levnějších, většinou sériově vyráběných liniových plotů anebo u moderních prací, kde by starý kovářský postup nezvyšoval hodnotu díla. Tento postup byl velmi často využíván na konci secese a v období funkcionalismu. U kruhových otvorů bývalo prostřihování nahrazováno vrtáním. V dnešní době je několik plně automatizovaných pracovišť na výrobu plotových dílců, které používají tuto technologii. Mimo prostřihování pásového materiálu (velmi často např. 40x8 mm) jsou často prostřihovány i tenkostěnné duté materiály (jekly).


POKRAČOVAT V KURZU