Moderní technologie využívané v kovářství


Názvosloví moderních technologií

 • Buchar je mechanické kladivo poháněné jinou energií než lidská síla, např. pára, elektřina, hydraulika, stlačený vzduch.1
  Buchar zdroj1
  Buchar zdroj1
 • Vysokofrekvenční ohřev je technologie umožňující ohřev železného vodivého materiálu přenosem středo nebo vysokofrekvenčních vln.2
  Vysokofrekvenční ohřev. zdroj.2Vysokofrekvenční ohřev. zdroj.2
 • Kovářská plynová pec je zařízení na ohřev zpracovávaného materiálu uvnitř prostoru ohřívaného zemním plynem nebo propan butanem.3 4
  Plynová pec. zdroj3 / zdroj4Plynová pecPlynová pec. zdroj3 / zdroj4
 • Volutovačka je zařízení, které umožňuje stáčení tyčového materiálu do předem definované spirály, může být ruční nebo strojní.
 • Rozkovávačka je stroj, který upraví konec tyče do plochého tvaru jeho klínovou deformací. Nejčastěji se tak děje mezi dvěma excentrickými válci nebo mezi dvěma kuželovitými válci.
 • Kuličkovačka je zařízení, které na konci tyče vytvoří tzv. kuličku, tzn., smotá konec tyče do válečku o průměru 1,4 tloušťky výchozího materiálu.
 • Rolovačka je zařízení, který na konci tyče sroluje konec vytvořený na rozkovávačce do těsné spirály s tím, že střední část je širší, než výchozí materiál.
 • Torzírovačka je zařízení, které na materiálu provede zkrut v rovině podélné osy o předepsaný počet úhlových stupňů.
 • Okovávačka a válcovačka je zařízení, které je schopno na dlouhém materiálu vytvořit deformované hrany, které imitují povrch ručně překovaného materiálu.
 • Laser je zkrácený název pro technologii řezání materiálu laserovým paprskem na CNC 2D nebo 3D řezacích strojích.5 6
  Výpalek Laserem. Zdroj:5Výpalek Laserem. Zdroj:5
 • Plasma je zkrácený název pro technologii řezání materiálu plasmovým ionizovaným plynem na CNC 2D nebo 3D řezacích strojích.7
  Plasmou řezané díly. Zdroj:7Plasmou řezané díly. Zdroj:7
 • AutoCAD je označení pro programy na vytváření a tisk výkresů. AutoCAD je registrovaná značka, přesto se tímto názvem lidově označují i ostatní kreslící programy pracující na podobném principu.
  Obrázky zdroj: [1]Obrázky zdroj: [1]
 • Moderní výhně jsou výhně, které mají větší variabilitu ohně, než dříve používané jedno otvorové. Umožňují rozšířit ohniště až na 3násobek své šíře.8 9
  Kovářská výheň. Zdroj:8Kovářská výheň. Zdroj:9Kovářská výheň. Zdroj:8 / Zdroj:9
 • Modulové stoly jsou pracovní stoly s předem připravenými otvory pro přichycení upínacích zařízení a přípravků. Umožňují vysokou přesnost výroby konstrukcí.10
  Svařovací modulový stůl. Zdroj:10Svařovací modulový stůl. Zdroj:10
 • Pohony bran jsou zařízení, které automatizují zavírání a otevírání výplní otvorů. Můžou být velmi variabilní, určené od historických bran až po moderní vrata. Mohou mít velmi rozsáhlé příslušenství.11
  Elektropohon na křídlovou bránu. Zdroj: 11Elektropohon na křídlovou bránu. Zdroj: 11
 • Elektronické měření je měření výrobků nebo staveb elektronickými prostředky, které často umožňují přenos naměřených dat do PC a tam jejich následné zpracování.12
  Elektroměření. Zdroj 12Elektroměření. Zdroj 12

POKRAČOVAT V KURZU