Moderní technologie využívané v kovářství


Názvosloví historických technologií

V historickém kovářství, které můžeme datovat od začátku zpracování bronzu až po konec 17. století, bylo využíváno jen minimum technologií, a tyto technologie se jen minimálně vyvíjely.

 • Gravitační buchar využíval technologii padajícího kovátka na kovaný předmět. Byl využíván jak přímý lineární pohyb, tak i kyvný pohyb po obloukové dráze.
 • Rotační brus je zařízení na broušení, které bylo z původně ručního a nožního pohonu v kovářských dílnách často mechanizováno vodním kolem stejně jako hamr.
 • Hamry byly gravitační buchary, u nichž byla pro pohyb ramene využívána energie tekoucí, nebo padající vody přes vodní kolo obdobně, jako u vodních mlýnů.
  Hamr. Obrázek: Zdroj [3]Hamr. Obrázek: Zdroj [3]
 • Transmisní rozvody nepatří mezi kovářské technologie, ale byly v kovárnách v průběhu počátku industrializace velmi často používány jako rozvod mechanické energie získané vodním kolem ke všem strojním zařízením kovárny.
  Hamr – transmisní rozvody. Obrázek: Zdroj [3]Hamr – transmisní rozvody. Obrázek: Zdroj [3]
 • Kovářské výhně byly z počátku pouze na přirozeném principu foukání větru z návětrné strany do výhňového prostoru, následně byly používány různé druhy měchů, a to z počátku pouze volné, později uzavřené do mechanizovaných rámů.
  Kovářské výhně,Kovářské výhně, fotografie: Zdroj [1]
 • Stáčečka ráfů je jednoduchá ruční stáčečka, která byla určena v kovárnách na stáčení pásového železa do šířky 80 mm a tloušťky 10 mm pro výrobu ráfů na loukoťová kola.
  Stáčečka ráfůStáčečka ráfů, fotografie: Zdroj [1]
 • Zkracovačka ráfů (štaufovačka) je zařízení, které umožnilo zkracovat již hotové ráfy na potřebnou velikost bez nutnosti jejich dělení a následného svaření.
  Zkracovačka ráfů (štaufovačka)Zkracovačka ráfů (štaufovačka), fotografie: Zdroj [1]

 


POKRAČOVAT V KURZU