Moderní technologie využívané v kovářství


Měření elektronickými prostředky

Při měření elektronickými prostředky je nutné vycházet ze základních jednotek délky. Při měření budeme vždy vycházet z jednotky 1 metr. Pro naše kovářské měření již nejsou zcela podstatné jeho přesné definice, metr byl definován jako jedna deseti miliontina zemského kvadrantu, tj. poloviny délky poledníku. Později byl definován, jako vzdálenost dvou rysek na prototypu původního platino-iridiového etalonu. Z důvodu zvýšení přesnosti, byl metr později definován pomocí násobku vlnové délky záření atomu kryptonu. Nejnovější definice, která nyní je platná vychází z rychlosti světla ve vakuu.
Pro označování délky budeme používat písmeno m, přesto, že ve světě se často používá mt, aby došlo k odlišení od původního označení pro míli. V praxi ale je nutno veškeré výkresy a měření provádět v milimetrech, aby při výměně dokumentace nemohlo dojít k záměně např. s cm.
Mezi základní měřicí pomůcky, které patří ke klasickým, považujme metrové pravítko, svinovací metr, pásmo, úhloměr, vodováhu a olovnici. Bez těchto pomůcek se obtížně naměřují hodnoty určené pro konstrukci kovářského díla.

Elektronické měřicí jednotky

  • Ultrazvukový dálkoměr
  • Laserový dálkoměr
  • Digitální vodováha
  • Rotační, případně křížový laser
  • Geodetická digitální stanice
  • Digitální pyrometr
  • Digitální měřič map

 

Ultrazvukový dálkoměr

je zařízení, které měří vzdálenost odrazem ultrazvukových vln. Vzhledem k jeho značné nepřesnosti, není vhodný pro měření výrobních rozměrů, ale pouze pro orientační hodnoty.

Ultrazvukový dálkoměr

je již schopen měřit s přesností 0,5 %, tj. např. při zaměřování brány s přesností +- 2mm. Při koupi zařízení je výhodné mít typ, který ještě ukazuje červeným laserem tečku, ve kterém místě je rozměr měřen. Tato zařízení bývají od nejjednodušších, které umožňují pouze měření, až po složitá s mnoha paměťovými moduly a měřením kubatury. Pro kovářskou praxi je nutnější mít zařízení s vyšší přesností na úkor těchto rozšiřujících doplňků.

Laserový dálkoměr

 

Digitální vodováha

umožňuje přesné určení úhlu, který měřený předmět svírá s vodorovnou rovinou. Toto zařízení je většinou praktičtější, než měření digitálním úhloměrem. Vodováha bývá vybavena navíc křížovým laserem, který určí vodorovnou linii na větší vzdálenost. Při výběru vodováhy je nutné brát ohled na třídu přesnosti a také na velikost a jas promítaného vodorovného bodu.

Digitální vodováha

 

Rotační, případně křížový laser

promítá přesný vodorovný a svislý paprsek, buď v úhlu 360°v celé místnosti nebo v úhlu 180° na stěnu, jedná se o velmi užitečné zařízení při vyměřování schodiště, neboť sníží pracnost zaměřování téměř o polovinu. V případě nákupu zařízení je vhodné přikoupit i měřicí destičku, a to buď digitální, která určuje, kterým směrem se má nulová čára posunout, anebo alespoň reflexní, která je schopna ukázat červený paprsek i v hodně nasvětleném prostředí.

Rotační, případně křížový laser

 

Geodetická digitální stanice

je nejvyšší úroveň zaměřování. Umožní vám po stanovení jednoho nulového bodu, např. ve schodišťové hale, zaměřit kompletně celé schodiště a toto zaměření následně převést do 2D nebo 3D modelu v PC. Stanice měří úhel natočení ve vodorovném směru oproti zadané nulové rovině, úhel natočení ve svislém směru oproti přesné vodorovné rovině a přesnou vzdálenost od osy stanice k měřenému bodu, na který je nalepen měřicí terčík. V případě takto získaných digitálních dat, je možné v dílenském prostředí zhotovit model např. elipsovitého zábradlí v měřítku 1:1 a na takto zhotovený model, případně jednotlivé body modelu, již vytvářet zábradlí s vysokou přesností vzhledem k úhlům sklonu i tvaru půdorysu.

Geodetická digitální stanice

 

Digitální pyrometr

je zařízení na přesné měření teploty horkých předmětů. Umožňuje nepřehřát kované jakostní materiály, aby nedocházelo k vzniku prasklin, a také je velmi praktický při ohřevu pro kalení a popouštění.

Digitální pyrometr

 

Digitální měřič map

je jednoduché zařízení, které se používá pro měření vzdálenosti na klikatých čarách map. V kovářské praxi je velmi praktický, protože s ním můžete objet hranu voluty a zjistit tak potřebnou délku výchozího materiálu.

Digitální měřič map


POKRAČOVAT V KURZU