Moderní technologie využívané v kovářství


Kuličkovačky, válcovačky a oovávačka 

Odvalování

Je zvláštní technologie, při níž se z ohřáté tyče odvalují malé části, nejčastěji kuličky nebo soudky. Tato technologie je poměrně řídká, a v ČR, mimo výrobu kuličkových ložisek, pouze v jedné společnosti. Vzhledem k její energetické náročnosti je většina kuliček do Evropy dovážena z východních zemí, protože produktivita těchto strojů je velmi vysoká.

Válcovačka

Rolování

Strojní „okování“ dutých a plných profilů

I když se používá výraz strojní okování případně oklepání, okutí, jedná se o tvarové válcování. Požadovaný profil je deformován speciálním válcem do požadovaného tvaru.

Základní rozdělení těchto tvarů je:

  • Úprava plných 4hranných materiálů v hraně
  • Úprava plných 4hranných materiálů v ploše
  • Jednostranné nebo oboustranné okování hran na pásovině
  • Okování hran na 4hranné trubce (jeklu)
  • Úprava povrchů jiných, než hranatých materiálů

Úprava plných 4hranných materiálů v hraně

Provádí se na dvou totožných válcích s povrchem s výstupky (tvar kytička). Válce musí být stejného profilu a tvaru, jinak dochází ke značnému ohýbání materiálu. Při sesazování válců jsou dvě možnosti a to, buď jsou při válcování výstupky válců zcela proti sobě, tj. dochází ke značnému promáčknutí materiálu proti sobě. Výsledný efekt vypadá více podobný okování na bucharu, jeho vzhled ale je strojový a je méně žádán. Nebo válce jsou nastaveny tak, že naproti výstupku je mezera, dochází k mělčímu deformování materiálu, materiál je nepatrně zvlněn a jeho tvar je více nepravidelný. Při volbě tvaru válců je dobré zvolit takový tvar pro daný materiál, aby na hotovém výrobku minimálně zůstávala vidět původní ostrá hrana. Do válců musí být materiál veden ve vodicích rolnách s výřezem ve tvaru V, aby byl materiál deformován na koso. Při vyjíždění ze stroje je taktéž nutné mít tyto vodicí kladky, je nutné, aby za těmito kladkami byly rovnací válce. Výrobek musí strojem projet minimálně dvakrát.

Úprava plných 4hranných materiálů v ploše

Vše, co bylo uvedeno v předcházející kapitole, platí i pro úpravu materiálu v ploše, mimo to, že materiály jsou vkládány do zařízení na koso. Při úpravě materiálu v ploše, je potřeba mít větší tlak na materiálu, aby docházelo ke stejnoměrné deformaci. V některých případech se používá současně obou výše uvedených způsobů. Jsou známy v Evropě zařízení, která mají nepravidelné tvary válců, válcují jak v ploše, tak v hraně, zpracovávají i velké rozměry materiálů, např. 40x40 mm v délce 3000 mm za tepla (je stejnoměrně nahřát celý kus a výsledný výrobek je k nerozeznání od ručně kovaného materiálu).

Okování hran a plochy plného materiálu a jeklu


POKRAČOVAT V KURZU