Moderní technologie využívané v kovářství


Kovářské lisy

KOVÁŘSKÉ LISY

Jsou zařízení určená k lisování a to buď stálým tlakem, nebo nárazem. Nebudeme se zabývat celou šíří a všemi technologiemi lisování, uvedeme pouze lisy, které se používají často v kovárnách pro kovářské technologie, přesto, že jsou některé dílny vybaveny kompletními lisovacími zařízeními.

Šroubový lis

je jednoduché lisovací zařízení, které využívá pohonu lidské síly s efektem setrvačnosti rotujícího závaží a převodu několika závitovým trapézovým šroubem. Tyto lisy jsou velmi výhodné např. pro prostřihování, prosazování apod. Nyní se v dílnách vyskytují většinou zřídka, spíše jako historické předměty.
Šroubový lis

Hřebenový lis

využívá převodu dlouhé páky a ozubeného kola s hřebenovou tyčí pro přenos lisovací síly. Bývají v různých velikostech nejčastěji od 0,5 do 5 tun síly.

Hřebenový lis

Frikční lis

je obdoba šroubového lisu na větší výkony lisování. K pohybu beranu nahoru využívá přitlačení horního setrvačníkového přítlačného kola, pro pohon dolů využívá tentýž setrvačník přesunutý do boční polohy a gravitační energie kladiva. Je výhodný pro kovářské práce, protože nemá přesně určenou dosedací výšku a po úderu se odrazí od předmětu zpět.

Frikční lis

Dílenské lisy

jsou jednoduchá hydraulická zařízení, většinou pouze rám, hydraulický píst a zdroj hydraulického tlaku. Tento zdroj může být ruční nebo elektrický. Jsou to zařízení, která se vyskytují ve většině kovářských dílen, slouží pro základní lisařské práce.

Dílenské lisy

Horizontální lisy

jsou mnohoúčelová zařízení, která umožňují jak tvarování tyčového materiálu do požadovaného tvaru, tak deformaci nahřátého materiálu na různé dekorační tvary podle vložených kovátek.

Horizontální lisy

Pneumaticko-hydraulické lisy

jsou zařízení pro kování kovářských prvků v zápustkách, v České republice byl vyráběn lis KJH pro kování drobných kovářských dílů.


POKRAČOVAT V KURZU