Kovářské svařování v ohni a výroba damascenské oceli

 

Název projektu: Rozvoj nabídky kurzů dalšího vzdělávání se zaměřením na tradiční i moderní postupy v kovářství
Název operačního programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo a název oblasti podpory: 7.3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Název globálního programu: Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Olomouckém kraji
Projekt registrační číslo: CZ.1.07/3.2.05/05.0018
 
Cíle projektu: Hlavním cílem a ambicí předkládaného projektu je rozšíření nabídky dalšího vzdělávání v kovářském oboru na území Olomouckého kraje, která povede ke zvýšení odborných dovedností a znalostí regionálních kovářů a zámečníků a tím ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti v konkurenci např. velkých zahraničních konkurentů. Projekt se zaměří na prohloubení znalostí a dovedností kovářů, a to prostřednictvím kombinace teoretických a praktických bloků kombinovaných v dílčích vzdělávacích modulech.

Konkrétně se uskuteční čtyři kurzy dalšího vzdělávání:

  • Kovářské svařování v ohni a výroba damascenské oceli
  • Kování na koňských povozech
  • Moderní technologie využívané v kovářství
  • Rozvíjení kreativity při kovářské tvorbě - zvyšte prodejnost vlastními originálními výrobky

POKRAČOVAT V KURZU