Přehled vzdělávacích kurzů

Kování na koňských povozech

Kování na koňských povozech


 • Historie koňských povozů
 • Zpracování katalogu veškerých kovových dílů
 • Ukázka katalogu Kování
 • Rozdělení kování dle funkčnosti
 • Zdobení těchto tvarů a povrchová úprava
 • Postup výroby, spojování, prodlužování
 • Postup výroby kování řetězu
 • Postup výroby na jednotlivých částech vozu: Kování na oji vozu – A
 • Závěr

ZAČÍT KURZ

Rozvíjení kreativity při kovářské tvorbě – zvyšte prodejnost vlastními originálními výrobky

Rozvíjení kreativity při kovářské tvorbě – zvyšte prodejnost vlastními originálními výrobky


 • Kreativita
 • Základy procesu utváření a hledání idejí
 • Cvičení 1-3
 • Práce s deskami z lehčeného plastu
 • Bílé modely
 • Video – postup výroby bílého modelu z materiálu lehčený plast
 • Techniky a metody
 • Cvičení 4
 • Závěr

ZAČÍT KURZ

Kovářské svařování v ohni a výroba damascenské oceli

Kovářské svařování v ohni a výroba damascenské oceli


 • Historický vývoj železa
 • Chemické a mechanické vlastnosti
 • Chemické přípravky na svařování
 • Bezpečnostní předpis pro kovářskou výheň
 • Technologie svařování stejných materiálů – kování podkovy
 • Technologie svařování různých materiálů - Teorie výroby vrstvených materiálů
 • Tvarování vzorů „damašku“ pomocí plastelíny
 • Pomůcky a první pomoc
 • Kování vícevrstvých paketů - Příprava paketu, první pokusy se svářením oceli
 • Broušení a leštění vícevrstvých ocelí
 • O kalení a zušlechťování ocelí ze starých učebnic
 • Závěr

ZAČÍT KURZ

Moderní technologie využívané v kovářství

Moderní technologie využívané v kovářství


 • Historické technologie v kovářství
 • Moderní technologie v kovářství
 • Závěr

ZAČÍT KURZ